Unge funksjonshemmede har dårligere livskvalitet: – Handler om diskriminering


Unge funksjonshemmede har dårligere livskvalitet: – Handler om diskriminering

Nesten 60 prosent av unge funksjonshemmede er langt mindre fornøyd med livet og opplever livet som mindre meningsfylt enn jevnaldrende .