Ungdomsparti ønsker prøveordning med bordell


Ungdomsparti ønsker prøveordning med bordell

Fpu i Innlandet mener en ordning med bordell vil skape trygghet for dem som selger sex, og at det vil kunne kneble det svarte markedet.