Ungdomsorganisasjonane til den nye regjeringa: – Stopp skatteflukta


Ungdomsorganisasjonane til den nye regjeringa: – Stopp skatteflukta

Onsdag overleverte ei rekkje sivilsamfunnsorganisasjonar eit opprop til partia som truleg dannar regjering.
Les mer om: