Ungarn strammer inn på grensekontrollen


Ungarn strammer inn på grensekontrollen

Ungarn strammer inn på grensekontrollen og nekter innreiser fra en rekke land som ansees for å være høyrisiko for spredning av coronavirus.
Les mer om: