Undersøkelse: Over 200 jordmødre vurderer å slutte i jobben


Undersøkelse: Over 200 jordmødre vurderer å slutte i jobben

En ny undersøkelse viser at over 200 jordmødre ved landets største fødeavdelinger, vurderer å slutte. Grunnen er sprengt kapasitet.