Ulovlig sexfest førte til coronabøter i Brussel


Ulovlig sexfest førte til coronabøter i Brussel

Politiet i Brussel stoppet en sexfest der 25 personer, inkludert en EU-parlamentariker, var til stede. Deltakerne fikk bøter for brudd på coronareglene.
Les mer om: