UiO-professoren var med å utvikle 3G-nettet, nå stiller han seg svært kritisk til 5G