UD fraråder sterkt reiser til utlandet


UD fraråder sterkt reiser til utlandet

Regjeringen fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige, til alle land. Den som trosser rådet, kan ikke regne med å få hjelp til hjemreise.
Les mer om: