UD endrer reiseråd for Hongkong


UD endrer reiseråd for Hongkong

Etter omfattende demonstrasjoner oppfordrer utenriksdepartementet norske studenter i Hongkong om å gjøre fortløpende sikkerhetsvurderinger.