Ubrukte krisepenger i Norges Bank kan løfte «Norges viktigste rente»


Ubrukte krisepenger i Norges Bank kan løfte «Norges viktigste rente»

Coronatiltak har gitt store overføringer til Norges Bank. Det skaper uro i pengemarkedet og kan bidra til høyere…
Les mer om: