Tysklands regjering planlegger ny milliardgjeld


Tysklands regjering planlegger ny milliardgjeld

Den tyske regjeringen presenterer et budsjettutkast for 2021 som innebærer ny gjeld på 96 milliarder euro. Forbundsdagen skal trolig stemme over det før nyttår.