Tyskland innrømmer at landet ikke når klimamål


Tyskland innrømmer at landet ikke når klimamål

Regjeringen i Tyskland erkjenner at landet trolig ikke når målet om 40 prosents kutt i klimautslippene innen 2020.
Les mer om: