Tvang og håndjern på sykehjem: Ber kommunalsjefen gå av