TV-stjernen Derek Fowlds døde i dag


TV-stjernen Derek Fowlds døde i dag

I Norge var Derek Fowlds kjent fra de populære tv-seriene «Javel, herr statsråd» og «Med hjartet på rette staden».
Les mer om: