TV-profilen har valgt ut 15 bryggerier til en ny bok. Bådin i Bodø er ett av dem