Trygve på tur


Trygve på tur

Trygve har igjen vore ute på tur. Ser du kor han har vore denne gongen?