Trump signerer presidentordrer i påvente av krisepakke


Trump signerer presidentordrer i påvente av krisepakke

USAs president Donald Trump har gjennom dekret forlenget kriseordninger med utsatt skatt og forlenget arbeidsledighetsstønad under pandemien.