Trump med utspill mot FBI-sjefens trusselvurderinger før valget


Trump med utspill mot FBI-sjefens trusselvurderinger før valget

USAs president Donald Trump retter kritikk mot FBI-sjef Christopher Wray for å ha pekt på Russland og høyreorienterte militsgrupper som trusler mot valget.