Trump benådet kalkuner før Thanksgiving


Trump benådet kalkuner før Thanksgiving

Tradisjonen tro brukte Donald Trump sin presidentmakt til å benåde to kalkuner og dermed redde dem fra å ende på et fat under den kommende høsttakkefesten.
Les mer om: