Trosset faglige råd – hevet fartsgrensen på flere strekninger


Trosset faglige råd – hevet fartsgrensen på flere strekninger

Det er stor sannsynlighet for at økte fartsgrenser vil føre til flere alvorlige ulykker, mener Vegvesenet.