Trossamfunn mener de mister tilskudd på grunn av dobbelt medlemskap


Trossamfunn mener de mister tilskudd på grunn av dobbelt medlemskap

Tros- og livssynssamfunn mener de mister statlig tilskudd på grunn av dobbeltmedlemskap, og at problemet ikke løses i forslaget til ny trossamfunnslov.