Tror 99 prosent av kinesiske «Tesla-killere» vil gå under


Tror 99 prosent av kinesiske «Tesla-killere» vil gå under

– Overlevelsesraten vil være veldig lav.