Trondheim-forskere: Flere lungekreftpasienter overlever med høydosebehandling


Trondheim-forskere: Flere lungekreftpasienter overlever med høydosebehandling

Forskere i Trondheim har funnet en behandlingsmetode som gjør at flere lungekreftpasienter lever lenger uten at de får flere bivirkninger.
Les mer om: