Trond Magne (62) omkom da traktor gikk gjennom isen


Trond Magne (62) omkom da traktor gikk gjennom isen

Det var den 62 år gamle amcar- og truckprofilen Trond Magne Bjerkestuen fra Tretten i Gudbrandsdalen som mistet livet da isen brast under traktoren han satt i.
Les mer om: