Trening senker risikoen for demens


Trening senker risikoen for demens

Ny studie viser at jo mer fysisk aktiv du er, jo lavere er demensrisikoen.
Les mer om: