Trener sakte for å bedre teknikken


Trener sakte for å bedre teknikken

Å trene teknikk når det går sakte, kan utgjøre den lille, store forskjellen.