Trekker forslag om penger til Livsglede For Eldre


Trekker forslag om penger til Livsglede For Eldre

Flertallet i bystyret dropper å bevilge penger til Livsglede For Eldre på grunn av debatten om Anette Skeie Jakobsens habilitet.
Les mer om: