Tredobling i hoggormhenvendelser til Giftinformasjonen


Tredobling i hoggormhenvendelser til Giftinformasjonen

Giftinformasjonen mottok 29 henvendelser om mulige hoggormbitt i april. Det er over tre ganger så mange som i fjor.