Tredje runde for forfattergata


Tredje runde for forfattergata

SKIEN: Det har vært strid om gatenavnskifte i Skien. Men nyeste forslag er å endre navn på deler av Amtmand Aallsgate til Tor Åge Bringsværds gate. Amtmand Aalls gate 67 til 97 får beholde navn og nummerering.
Les mer om: