Trafikkulykke på Grenlandsbrua


Trafikkulykke på Grenlandsbrua

BAMBLE: Det har oppstått store trafikale problemer på E18 etter en kollisjon på Grenlandsbrua, søndag kveld.
Les mer om: