Trafikkulykke mellom personbil og lastebil i Svartdalstunnelen


Trafikkulykke mellom personbil og lastebil i Svartdalstunnelen

Tunnelen er stengt etter en trafikkulykke.
Les mer om: