Togstreik avblåst


Togstreik avblåst

Partene er kommet til enighet, og det blir ikke togstreik.