Togreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før


Togreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før

Tilfredsheten med togselskapet Vy synker, og særlig på Østlandet er kundene misfornøyd. Selskapet peker på problemene med spor og signalanlegg.
Les mer om: