Tobakksforsker: – Tror og håper vi ikke får forbud mot å røyke i eget hjem


Tobakksforsker: – Tror og håper vi ikke får forbud mot å røyke i eget hjem

Det første røykeforbudet ble innført på norske skip i 1619. Lovbrudd ble straffet med kjølhaling. 400 år senere nærmer man seg grensen for overregulering, mener FHI-forsker.