Tingretten: Krekar kan utleveres til Italia


Tingretten: Krekar kan utleveres til Italia

Oslo tingrett slår fast at mulla Krekar kan utleveres til Italia for å sone terrordommen.