Tiltak mot covid-19 kan gjøre oss mer sårbare mot influensa


Tiltak mot covid-19 kan gjøre oss mer sårbare mot influensa

Tiltakene mot covid-19 ser ut til å ha dramatisk effekt på antallet influensa-smittede, som kan gjøre oss mer sårbare i fremtiden når tiltakene heves.