Tilsynet følger Martin Linge-arbeidet tett


Tilsynet følger Martin Linge-arbeidet tett

Petroleumstilsynet, Ptil, har gjort flere tilsyn med Martin Linge-prosjektet etter at prosessmodulene og boligseksjonen kom til henholdsvis Stavanger og Sandnes.