Tilsynet anbefaler å se nærmere på prisene i dagligvaremarkedet


Tilsynet anbefaler å se nærmere på prisene i dagligvaremarkedet

Konkurransetilsynet har så langt ikke funnet belegg for at Orkla selger pizzaen billigere til Kiwi enn til andre kjeder. Men etter foreløpige undersøkelser, anbefaler det at prisene granskes videre.