Tilbyr 40 tonn medisinsk utstyr til Libanon


Tilbyr 40 tonn medisinsk utstyr til Libanon

Norge tilbyr også 25 millioner kroner i krisehjelp til Libanon.
Les mer om: