Tidligere Tesla-sjef mener dette er en stor feil


Tidligere Tesla-sjef mener dette er en stor feil

Èn ting gjør at det stilles spørsmålstegn ved hurtiglade-nettverket.