Tidligere hjerneslag forbundet med økt risiko for coronarelatert død


Tidligere hjerneslag forbundet med økt risiko for coronarelatert død

Høy alder, tidligere hjerneslag, kreft med spredning og det å være mann er forbundet med økt risiko for død etter påvist covid-19, viser en studie fra FHI.
Les mer om: