Theis Salvesen er død


Theis Salvesen er død

Sogneprest i Tveit prestegjeld i Kristiansand kommune, Theis Salvesen (62) er død, melder menigheten på Facebook.