Thailand vurderer å innføre ny turistavgift


Thailand vurderer å innføre ny turistavgift

Avgiften skal dekke utgifter staten har knyttet til medisinsk behandling av turister som blir akutt syke, og hjemsending ved dødsfall.
Les mer om: