Tesla innfører månedsbetaling for en rekke funksjoner


Tesla innfører månedsbetaling for en rekke funksjoner

Navigasjon forblir gratis for alle, men resten vil koste penger.
Les mer om: