Telenor spår om teknotrendene i 2021


Telenor spår om teknotrendene i 2021

Digitaliseringen skyter fart under covid-19.
Les mer om: