Telenor gjør det mulig å aktivere eSIM direkte i Windows. Foreløpig kun for én slags bærbar pc