Tele­operatør fikk GDPR-gebyr på nesten 10 millioner euro