Tar til oss kritikken


Tar til oss kritikken

I ettertid ser vi at måten vi løste dette på skapte mer rot enn orden i denne saken.