Tannhelse: Folket vil at staten skal ta regningen – ekspertene er delt


Tannhelse: Folket vil at staten skal ta regningen – ekspertene er delt

Offentlig tannhelsetjenester for alle vil kunne bidra til at folk flest får god tannhelse livet ut, mener forsker. Kan føre til overbehandling, mener universitetslektor.