Takket nei til kreftoperasjon


Takket nei til kreftoperasjon

Ved en tilfeldighet oppdaget Nils Ole Oftebro at han hadde fått prostatakreft.
Les mer om: